Back

Productieplanner

Location: Zaandam , North Holland
Language(s): Only English Required
Apply
26 Jul 2020
Ben jij de energieke maintenance coordinator diewij zoeken voor het voor het plannen, voorbereiden en coördinerenvan onderhoud aan het geautomatiseerde distributiecentrum vanAlbert Heijn in Zaandam? Reageer dan direct op deze mooieuitdaging! Functieomschrijving In een dynamische werkomgeving benje in een team van 5 personen verantwoordelijk voor het plannen,voorbereiden en coördineren van onderhoud aan het geautomatiseerdedistributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam. Hieronder vallenpreventieve onderhoudswerkzaamheden, vervolgwerk uit reparaties enook verbeteringen Daarnaast heb jij een centrale rol in dedagelijkse operatie, waarin je veel samenwerkt met de klant om deonderhoudswerkzaamheden in balans te houden met het continudoorgaan van de productie. Verder ben je verantwoordelijk voor: Jebent in dagdienst de spin in het web van onze 24/7onderhoudsorganisatie en overziet geplande en ongeplandeonderhoudswerkzaamheden. Dit doe je met jouw lokale netwerk, metzowel collega’s als klant (AH DC), met als doel het onderhoud enverbeteringen zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Jeinitieert, plant, coördineert, registreert en rapporteert hetonderhoud van A-Z. Daarbij zorg je dat onder andere allematerialen, gereedschappen, (werk)vergunningen en de juiste mensenop tijd geregeld zijn voor de geplande werkzaamheden. Jevertegenwoordigt het team tijdens de wekelijkse planning meetings,waar jij samen met een teamleider en de klant zorgt draagt voor dewekelijkse planning voor alle service & onderhoudsactiviteitenwelke past binnen de operatie. In nauwe samenwerking met de Processen Maintenance Engineering teams ontferm jij je over het beheer enopvolging van technische incidenten. Je vertegenwoordigt het teamtijdens de dagelijkse afstemming met productie, waar jij samen metandere service partijen én de klant zorgt draagt voor structuur eneffectiviteit. Je bent het aanspreekpunt en technischsparringpartner voor een twintigtal verschillende externeleveranciers, uit alle hoeken van Europa. Je coördineert al hetgeplande onderhoudswerk uitgevoerd door interne en externe partijenen legt alle gegevens vast in het Maximo onderhoudsbeheer systeem.Functie-eisen Je hebt minimaal een afgeronde mbo4-opleiding in eentechnische richting ( bij voorkeur werktuigbouwkunde,elektrotechniek of installatietechniek) Je vindt het een leuk omcontinu de beste balans te vinden tussen het uitvoeren vanonderhoudswerkzaamheden (langere termijn doelen) en productie(korte termijn doelen) samen met het onderhoudsteam en de collega’svan de klant. Je bent een organisatietalent en heb jij oog voorstructuur en processen. Je werkt accuraat en punctueel, en jouwwerk is pas echt af als alle puntjes op de i staan. Je bentadministratief vaardig en een echt computer-talent. Je werkt graagsamen met anderen en voelt je thuis als spin in het web. Heb jeervaring met ERP-pakketten zoals Oracle JDE? Dan heb je eenstreepje voor! Je bent communicatief vaardig in zowel Nederlandsals Engels, zowel mondeling als schriftelijk. Duits is een pré. Jehebt kennis van lokale wet- en regelgeving en ARBO-besluit. Je benteen teamplayer en vindt het leuk om met een grote diversiteit aanmensen samen te werken. Bedrijfsomschrijving LET OP: VI wilongevraagd geen CV''s ontvangen!!!!!!! (CL: 21 september 2018)Vanderlande is the global market leader in baggage handling(AIRPORTS) systems, and (WAREHOUSING) warehouse automationsolutions. Vanderlande Industries ( VI afgekort ) is recentovergstapt op twee nieuwe namen voor entiteiten: - Airports -Warehousing Deze twee onderdelen moeten samenwerking intensiveren.De inhoudelijke werkzaamheden, systemen, besturing, processen en SC/ productie zijn nagenoeg gelijk, dus samenwerking,risicosprijding, schaalvoordelen, snelheid en customer satisfactionmoeten conform nieuwe beleid eenduidig beantwoord en gemaaktworden. ---------------------------------------------------Vanderlande’s baggage handling systems move billion pieces ofluggage around the world per year, in other words million per day.Its systems are active in 600 airports including 17 of the world’stop 25. More than 20 million parcels (300 packages per second) aresorted by its systems every day. These have been installed for avariety of customers including the four largest parcel and postalcompanies in the world. In addition, 12 of Europe’s top 20e-commerce companies and many distribution firms have confidence inVanderlande’s efficient and reliable solutions. The company focuseson the optimisation of its customers’ business processes andcompetitive positions. Through close cooperation, it strives forthe improvement of their operational activities and the expansionof their logistical achievements. Vanderlande’s extensive portfolioof integrated solutions – innovative systems, intelligent softwareand life-cycle services – results in the realisation of fast,reliable and efficient automation technology. Established in 1949,Vanderlande has more than 4,000 employees, all committed to movingits customers’ businesses forward at diverse locations on everycontinent. With a consistently increasing turnover of more than onebillion euros, it has established a global reputation over the pastsix decades as a highly reliable partner for value-added automatedmaterial handling solutions.------------------------------------------------------- GlobalCommercial Baggage Handling System market competition by topmanufacturers, with production, price, revenue (value) and marketshare for each manufacturer; the top players including DaifukuGroup Siemens AG Vanderlande Industries Beumer Group G&SAirport Conveyor Pteris Global Limited Fives Group Alstef LocatieZAANDAM Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden viaYacht.